Prevod preukazov spôsobilosti pilotov vetroňov

So, 16/09/2017 - 15:42 — admin

Dňa 4.9. 2017 začína Dopravný úrad s prevodom národných preukazov spôsobilosti pilota vetroňa (GLD) na preukaz spôsobilosti pilota vetroňa (SPL) alebo preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone (LAPL(S)) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1178/2011“). Prevod bude prebiehať v súlade s prevodovou správou vypracovanou Dopravným úradom v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011. 

 

UPOZORNENIE: Držitelia preukazov spôsobilosti pilota vetroňov budú môcť od 8.4.2018 využívať svoje oprávnenia iba v prípade, ak budú držiteľmi SPL alebo LAPL(S), t. j. preukazu spôsobilosti vydaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1178/2011. Z tohto dôvodu Dopravný úrad odporúča, aby držitelia národných preukazov spôsobilosti GLD urýchlene požiadali o výmenu svojich preukazov na preukazy podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011.

Preukaz spôsobilosti LAPL(S), na rozdiel od SPL, je možné rozšíriť o kvalifikáciu TMG (motorizované vetrone).

Požiadavky na prevod preukazu spôsobilosti

Dopravný úrad vyžaduje predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť (formulár F081-B)
 • platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti *
 • platné osvedčenie rádiotelefonistu *
 • správa z praktického preskúšania (protokol) - formulár F148-B
 • zápisník letov (prvá strana s menom a priezviskom, dvojstrana so zrátaným náletom) *
 • doklad o znalosti slovenského jazyka (napr. maturitné vysvedčenie a pod.) * **
 • uhradiť poplatok vo výške 8 € 

* - fotokópia, na ktorej je oprávneným examinátorom overená skutočnosť, že súhlasí s originálom
** - osvedčenie o ukončení stredoškolského, alebo vysokoškolského štúdia, alebo vysvedčenie z posledných 2 ročníkov základnej školy (kópia);

Poznámka: Držitelia preukazu spôsobilosti inej kategórie, ktorí už doložku zo slovenského jazyka majú zapísanú v preukaze spôsobilosti, nemusia vysvedčenie / osvedčenie doručiť.

Pre členov AK Poprad

Členov AK Poprad žiadam, aby potrebné doklady priniesli na najbližšiu členskú schôdzu. Všetci záujemcovia o prevod preukazu spôsobilosti budú riešení hromadne. O termíne budete včas informovaní.

Predseda AK

Aktuálne počasie

Poprad - Tatry

Oblačno, slabé prehánky
 • Oblačno, slabé prehánky
 • Teplota: 16 °C
 • Vietor: severný, 2.1 m/s
 • Tlak: 1018 hPa
 • Rel. vlhkosť: 72 %
 • Dohľadnosť: 10 km
 • Východ slnka: 02:42 GMT
 • Západ slnka: 18:45 GMT
Hlásenie z dňa:
Št, 07/07/2022 - 19:00

Lietanie v Tatrách